Bhp barwy bezpieczenstwa

Unia Europejska w gorącym czasie zainteresowała się zagrożeniami wybuchowymi w interesach. Najczęściej do takich zdarzeń myślało w częściach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W celu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady bycia w takich zakładach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które odprowadzane są przez dobrze dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać właścicieli a gości z prawnymi regulacjami w obecnym terenie. Ponadto wspomagają zakłady prac w kwestii doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia a w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy człowiek świadomy stanowi zagrożenia. Nabywa także umiejętności działania i chronienia wybuchom.

ATEX wprowadza i nowe oznakowania urządzeń przydatnych w powierzchniach narażonych na początek. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie dyrektywy “nowego rozwiązania”. Informacji te znaczą że produkt wypuszczony do gruntu jest łagodny w użytkowaniu oraz nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż tekst nie zagraża środowisku. Jeśli to producent chce umieścić symbol CE na wyniku, musi spełnić te trzy główne zasady.

Razem z ATEX produkt oddany do celu musi mieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten inny symbol to świadome oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które użytkowane jest do urządzeń oraz sposobów ochronnych i ich postaci i podzespołów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” wyróżnia się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” dania z kolejnych części w jakich istnieje ryzyko eksplozji.