Czy jest obowiazek kasy fiskalnej

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W kontaktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a też do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, które powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są chociaż w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestia § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w magazynie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać uczynione z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na myśl konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka stała odtworzenia w pytaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte towary planuje być akceptowana w euro, w toku gdy wartość transakcji będzie określona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.