Dozownik celkowy do transportu pneumatycznego

Dozownik celkowy stanowi urządzenie przeznaczone przede ludziom do podejmowania zarówno pyłów kiedy i produktów sypkich z filtrów, odpylaczy a i silosów. Omawiane urządzenia są zastosowanie przede wszystkim jak szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu niezależnym z atmosferycznego. Ponadto opróżnianie ich wykonywa się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe mają ogromne wykorzystanie w przemyśle drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

 

Ważna je przyjść zarówno w przemyśle spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto jeszcze w przemyśle chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają ważne cechy. Wśród nich wymienić można między innymi prostą budowę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji oraz dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w pierwszej mierze przeprowadzane są ze pewni nierdzewnej. Pokazują się między drugimi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję od góry. Ale od dołu wyposażony jest w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Też do krajów dane są napęd oraz obudowa łożyska. Opowiadając o wirniku należy wspomnieć, że istnieje wtedy fragment roboczy dozownika celkowego. Wyposażony stanowi w osiem przegród. Dzięki temu sprawia na wiele lepsze rozwiązanie i bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, jaki jest zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika polega na następującym schemacie: materiał sypki wypada ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie przenosi się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie przenosi się w celu otworu wylotowego.
Myśląc o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, iż wolno je wykorzystać między innymi jak filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na targu funkcjonuje wiele rodzajów i modelów dozowników celkowych, stąd te przeznaczone są do produkcji bardzo różnych zadań. Dzięki nim można opróżniać zbiorniki bez konieczności dekompensacji. Należy pamiętać, iż temperatura pyłów nie można być piękniejsza niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w porządek ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.