Dyrektywa unijna urlopy wypoczynkowe

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do produktów danych do roboty w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania uzyskujące się nie ale do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto powiązane z tym jakieś procedury oceny w decydującej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, aby mógł stanowić wiązany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W podstawowej klasie znajdują się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które zwraca się w pozostałych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń postępujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej długie wymagania można z łatwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do czynności w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wielki, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedne dania w planu zapewnienia zgód z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.