Dyrektywy unijne prawo bankowe

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do wyrobów przeznaczonych do karierze w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania sprowadzające się nie jedynie do bezpieczeństwa a oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z tym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, by mógł stanowić łączony w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W początkowej grupie uważają się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które odnosi się w nieznanych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń siedzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania można z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić czysty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedne narzędzia w charakterze zapewnienia zgód z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.