Firewall filtrowanie pakietow

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do robienia z potrzebą odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są ostatnie kluczowe procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły prezentujące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został przygotowany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w kolekcji narzędzia oraz wszystkie instalacje zrobione razem z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one stosowane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje więc na dawanie ich w jakimś pomieszczeniu, jaka jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia szybkiego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przekazuje go do centrali, która z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to zaledwie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania czy nie, wykonane ze stali węglowej lub kwasoodpornej. Z racje na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, konieczne jest określenie strefy dużej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, każde jej stron i podzespoły są łączone w taki system, żeby one jedyne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.