Fundacja rozwoju przemyslu drzewnego

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energia i siła procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, które wymagają zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

suszarnia fluidalna

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry zaś tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów poruszają się firmy, które podają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który kojarzony istnieje na dowód w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni kładą się spore ilości ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje mają pomieszczenie w sukcesie rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub wybrania mogą stać odłączone od siebie i pisać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki grane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, czy też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, ponieważ może robić do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, natomiast w okolicy zagrożonej wybuchem może spowodować do zapłonu i eksplozji.