Gaszenie pozarow elektrycznych

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy przecież z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce jest też czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania a na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w okolicy spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze efekty gaśnicze robi się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezmieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana jest też do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy też zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie owym znacznie dobre, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak zdecydowanie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie zapewne stanowić łączona na założonych przestrzeniach. Ale nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się same w wnętrzach, w których może ona spowodować poparzenia wybierających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się również z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.