Gaszenie pozaru youtube

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje więc najznaczniejszy także daleko widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze mają najogromniejsze zastosowanie. W relacji od posiadanego składu mogą być stosowane do gaszenia niemal każdych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których największy jest dwutlenek węgla, pomocne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje nasze działanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

ibard24 downloadiBard24 | Systemy ERP | POLKAS

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Prawdopodobnie istnieć przyjmowana w sukcesach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą polega na tym, że wodę można obracać w jakimkolwiek miejscu, a parę jedynie w osobnych pomieszczeniach o pojemności nie trudniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W wyższych pomieszczeniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów wskazana jest nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do różnych substancji, a również podstawy ich korzystania i podawania w obszar pożaru.