Higiena pracy wodzislaw slaski

Każda firma zobowiązana jest do dbania o zabezpieczenie swoich pracowników. W szczególności traktuje to przedsiębiorstw, jakie w swojej ról czerpią z trudnych materiałów. Zdrowie oraz utrzymanie ludzi postępujących w takich warunkach powinno stanowić poprzez pracodawcę wyjątkowo chronione.

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z możliwością nastąpienia w tle pracy atmosfery wybuchowej" wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Mówi to rzeczywiście tylko przedsiębiorstw, w których brane są łatwopalne materiały, mogące powodować atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć zarówno ciecze, gazy, kiedy również dużo rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność są pracownicy, uczestniczy w pierwszej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się wykorzystać do wspomnianego we kontakcie Rozporządzenia Ministra.

Mówi ono o tym, jakie dokumenty powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, opowiada o tym, że dokonuje on pełnej oceny ryzyka, które stanowi zjednoczone z propozycją spotkania w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Istnieje więc tzw. "ocena ryzyka", która zawiera między innymi inne elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej, b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej, c) prawdopodobieństwo występowanie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne, d) wykorzystywane przez pracodawcę instalacje, substancje i mieszaniny, zachodzące pomiędzy nimi przebiegi także ich wzajemne oddziaływania, e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Istotne jest ponad uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, które mogą stanowić w jakiś sposób połączone otworami z miejscami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sytuacji zagrożenia, one i nie będą bezpieczne.

Po dokonaniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca odpowiedzialny jest również, zgodnie z paragrafem 7.1 Rozporządzenia, do dzieła dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się tworzyć z niewielu istotnych części, zawierać spis rzeczy i oświadczenia pracodawcy o osobie ciążących na nim zobowiązań. Do pierwszych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych preparatów zapobiegania wybuchom, informacja o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a dodatkowo dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien także zawierać grafiki i plany obiektu.

W projekcie sporządzenia prawidłowo wysoko wymienionej dokumentacji warto zastosować z usług specjalistów. Istnienie oraz zdrowie ludzi jest natomiast najważniejsze i o mieć gwarancję, że prawidłowo dokonaliśmy oceny ryzyka.