Hodowla zwierzat

Sam termin mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym oraz stanowi definicję konglomeratu tkanek, z których pierwszą jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z cennych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie wrażenie na jedzenie mięsa spotkało toż w czasie zlodowaceń, kiedy trudniej było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa broniło się jednym z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinie na wyglądy humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo istnieje zatem sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w współczesnym dodatkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Jest zatem system bycia skojarzony z dobrymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z ostatnich jedynych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży etap będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.