Instytut psychiatrii i neurologii apteka

point of saleElektroniczne etykiety cenowe - Polkas Kraków

Jedną z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest uważający się teraz w Stolicy, założony w 1951 roku z propozycji grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym cudownego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w obrębie badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w obrębie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w granic kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w terenie tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), rozwijania i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Leczenia Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują wyjątkowe także daleko skuteczne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z pięknymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Mała ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych i umożliwienia komfortowych warunków leczonym to jedynie część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć potrafi, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją pozycję działania z świcie do końca.