Instytut psychiatrii poznan szpitalna

Samą z drogich placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest uważający się już w Stolicy, ubrany w 1951 roku z działalności grup psychiatrów i neurobiologów, w tym potężnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w charakterze badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne dochodzenia w zasięgu psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sile kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zakresie tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), uczenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują gładkie a bardzo silne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i utrzymywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z poważnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i tenże budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych i dania komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być prawdopodobnie, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją rolę działania z startu do końca.