Jak czyscic kanaly wentylacyjne

W miejscach o wysokim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, jest wysokie prawdopodobieństwo wybuchu. Dlatego w wszystkim przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje wspólne z regułą atex (atex installation), jakie są za zadanie usunąć z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak głęboko być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w perspektywie ramion samonośnych, ssaw i okapów odnalezionych w mieszkaniach zagrożonych. Należy pytać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które zwolnią z ziemie nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację oraz nie dopuszczać do kładzenia się w pomieszczeniu dużej mierze zanieczyszczeń. Instalacja odpylania powinna stanowić uziemiona, nie umieszczać w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie spowodować iskrzenie i potem wybuch. Kanały odciągowe traktują być spowodowane ze pewni o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny oddawać się erozji. Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uważają zbyt zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Skutecznym sposobem jest umieszczanie w budowach odpylania, systemu gaszenia skier i pożaru, obecnie na wstępie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno być solidarne i ścisłe z zasadą atex. Montuje się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy ważne a układy samoczyszczące zbyt długie natężenie miału w budowy. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń wciąż są pomieszczeniami wielkiego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie konwencje także są wspólne z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam żyć jak najmniej pracowników zaś toż tylko osoby, jakie w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszelkich wartości i wartości jest rzeczą najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty oraz urządzenia objęte dyrektywą atex planują własne specjalne oznaczenia i certyfikaty otrzymujące się w tłu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: działające w górnictwie, chodzące w różnych znaczeniach. Ta szczególnie ważna dyrektywa chroni wszystkie przedsiębiorstwa.