Kasy fiskalne zagan

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język domowy a wyłącznie niektórzy spośród nich umieją drugi język na końcu dobrze, żeby móc mieszać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych może się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że być przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla innych uczestników wydarzenia. Stanowi toż droga określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod terminem retour, a to szkolenia z języka ojczystego na ważny język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada zaledwie jeden istniej dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na domowy styl aktywny, który zapewnia wtedy jako pivot dla pozostałych szkoli z pozostałych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej ilości kombinacji językowych i pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z innego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w momencie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez klientów. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że może obecne stanowić niezmiernie uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś określa bądź prowadzi. Przez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w form, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z kolei druga część publiczności czyni akurat to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na domowy styl.