Kontrola bhp w szkole

Część osób planująca założyć swoją działalność postanawia założyć lokal gastronomiczny. Zakładając własną restaurację, klub, bar lub kawiarnię, powinien jednak zadbać o to, aby nasz dom pozytywnie przeszedł przez kontrolę sanepidu. W przeciwnym razie nie dostaniemy wiedzy na wykonywanie kampanii.

 

Wymogi techniczne
To, jakie wymogi musi spełniać lokal gastronomiczny, reguluje ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i mienia. Ona też tłumaczy to, na czym polega działalność gastronomiczna. W kwestię przepisów polega ona na sztuki oraz zakupie środkami spożywczymi. Wszędzie to tam, gdzie oferowana jest żywność, trzeba podawać się do przepisów wyżej wymienionej ustawy. Traktują one m.in. stanu technicznego pomieszczeń, w jakich kończy się praca i obróbka żywności i sprawdzają wyposażenie gastronomi – jej wygląd technologiczny oraz zdrowy. Przepisy regulują również jakość wody, która określona jest do celów spożywczych i ekonomicznych. Wszystkie sprzęty stosowane w praktyk gastronomicznej pragną stanowić w doskonałym stanie technicznym i pragną egzystować prawdziwe.

Wymogi dotyczące pracowników
Pracownicy lokali gastronomicznych muszą brać zrobione aktualne badania sanepidowskie również muszą korzystać wszystkie stosowne uprawnienia idące na prowadzenie zawodu. W gastronomii mogą to pracować osoby, które ukończyły licea, szkoły zawodowe lub studia uprawniające np. do rzeczy kucharza. Taki człowiek musi jeszcze przejść odpowiednie szkolenie BHP i zaznajamianie z stosowania ze sprzętów kuchennych, na jakich pracuje.

Teksty
Na wszelką kontrolę sanepidu powinien być przygotowany komplet odpowiednich dokumentów. Należą do nich m.in.: książka kontroli (kiedyś książka kontroli sanitarnej), książeczka zdrowia (tzw. książeczka sanepidowska), projekt techniczny domu i certyfikat potwierdzający przeszkolenia ludzi w terenie przepisów BHP.