Kopia paragonu z kasy fiskalnej novitus

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacje gospodarczej obejmuje coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, jeszcze są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia spośród tego obowiązku.

Utrata prawa do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek dawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak naprawdę nie musi brać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich pisać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi zawierać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w perspektyw naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez spółki oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą jeszcze czerpać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do ostatniego zdjęcia przysługuje ze powodu na budowę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z funkcji wymienionych był w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może mieć ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.