Ksiegowosc forum

Butla hrd jest zatem specjalna butla, która zaopatrzona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd wykorzystywane są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej systemów w formy zagrożenia, na przykład jeżeli idzie o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie.
Ponadto butle można wykorzystać jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Jest wtedy jakby wszystka gałąź przemysłu.
Należy pamiętać, że te dania wymagają istnieć przekonane w certyfikatach, i dobrze chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. I w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają być zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden sposób nie mogą wykonywać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w kierunku uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są oczywiście butle hrd o wiele większej mas i w kontrakcie z obecnym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem.
Typowe butle wykonywanie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Spełnia to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej.
Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może doprowadzić większe obrazy niż korzyści, na dowód w urzędach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście mają butle hrd.
Istnieją jeszcze butle hrd wypełnione parą wodną. Są one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma zbyt zadanie tłumić wybuch.
Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszelkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.