Mikroskop f kinder

Nazwa mikroskopu powstała poprzez połączenie słów z języka starogreckiego o znaczeniu  „mały” i „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop dostarcza do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Narzędzie wtedy stanowi szeroko podawane w medycynie, nauce, a jeszcze przemyśle oraz w moc różnych dziedzinach. Na przestrzeni dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Ważnym z nich stanowiło narzędzie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły wielkiej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do zdobycia było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przydałby się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia pracy na rozległą skalę. Jako pierwszy człowiek pod mikroskopem obserwował różne typy komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny przełom w badaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie nowych idei na temat świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy ciąg medycyny. Wynaleziono wiele środków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przyczyniło się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie innych dziedzin nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano i po raz pierwszy chromosomy i pokazano, że są one nośnikami genów. Z ostatniego czasu zaczęła podejmować się inna dziedzina wiedzy: genetyka. Poznanie i kontrola genów pozwala w współczesnym świecie grę z chorobami genetycznymi. Nie pozostawiajmy i o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stawała się identyfikacja przestępców, a także określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się i przemysłowi: dzięki niemu przygotowuje się nowe stopy metali, które są materiałem branym w wielu gałęziach ziemie i wiedze. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W współczesnym nowoczesnym typie urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze form komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był postęp w sferze nauki, przemysłu i medycyny.