Modul program guru penyayang 2012

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów chodzących w oparciu o tą samą podstawę danych. W relacje od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program siedzi w centrum sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) oraz w grupy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla średnich i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z drugimi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów niesionych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace posiada dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go złączyć z systemem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima da na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co daje na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.