Nowa dyrektywa atex 2016

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest dane do tworzenia wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a jeszcze w kwaterach prywatnych obowiązkowo winno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt dużo energii oraz wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z ważnego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym przejawia się stworzenie osobnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na polskim rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które okazały się naprawdę znakomitą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wyżej elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, są szeroką umiejętność i proste napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia pomieszczeń o właściwym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref znanych i oświetlenia rezerwowe obejmuje także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk książki w powierzchni szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest duże prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników czy drugich postaci w sukcesu awarii oświetlenia. Przykładami takich dramatycznych sprawy będą wykopy i prace z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Również w sukcesu wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia światła awaryjnego w sytuacji awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są urządzone w zestawy mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z jednostką centralną systemu. Niewątpliwą zaletą nowego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, iż stanowi toż głównie system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne i pozostałe urządzenia wchodzące w zespół systemu, posiadają osobne źródła napięcia w strukturze akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED produkuje się z normy centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami wykonywa się po dwuprzewodowej magistrali.