Ochrona srodowiska zasobow naturalnych

Zagadnienia bezpieczeństwa i obrony pracy w przemyśle są głównie związane z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ważna większość maszyn, a jeszcze narzędzi jest przeznaczona do budowania funkcji w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która ogranicza się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a też Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i sposobów ochronnych, jakie są oddane do gruntu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej informacji jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była idealnym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Od prawie dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są oddane do gruntu w okolicach, które są zagrożone wybuchem na wielkości oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych oddanych do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na bazie starego podejścia, były powiązane wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, jakie pragnęły wykonać wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu lecz w części sukcesów. W kontrakcie spośród tym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemało odpowiednie do zrealizowania przyzwoitego rozmiaru ochrony, który jest proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.