Odpylacz ultradzwiekowy

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) istnieje w organizacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla zwykłych oraz wspaniałych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwłaszcza w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania artykułu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przesyłane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w momencie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dołącza do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega robieniu się wentylatora po zakończeniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi użyteczne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w toku jego roli (on-line) kiedy a po jego wyłączeniu (off-line).