Odpylacze donaldson

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, poruszających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Wznoszące się cząstki o znacznie delikatnych rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla instytucji również dla zdrowia człowieka (postać z nich dysponuje działanie toksyczne), dlatego te skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny temat w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i wzmacnianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko i odwracać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim dociera do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w pokrywie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, odpowiedzialne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną myślą w systemach odpylających stanowi ich szczelność - każda luka w zysku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności planu i zagrożenia. Dodatkowym elementem drogim w budów jest trwałość materiałów, z których narzędzia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wykonują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.