Odpylanie stanowiska pracy

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania powinien stanowić dokonywany we każdych pomieszczeniach, w których istnieje pewne zagrożenie wybuchem pyłu, który jest magazynowany i dostarczany. W procesie odpylania zwraca się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i przygotowywane do informacji instalacji. Dobieranie i projektowanie trwa w postępowanie uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy oraz zabezpieczenia, jakie uważają za zadanie zabezpieczać przed przejściem fali uderzeniowej.
Podstawowym zadaniem odpylania atex jest spowodowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu wolno będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego stanu, który będzie miły również dla personelu, jak także dla urządzeń i aparatów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do użycia zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń kojarzy się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej silna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu to układ tłumienia wybuchu. W porządek całego organizmu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do zabiegu urządzenia służącego ochronie. Celem wtrysku jest stłumienie wybuchu. Reakcja pragnie być szybka. Tworzona istnieje w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na targu prostych jest moc nowych typów odpylaczy, w ostatnim zwłaszcza odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.