Okleina statyczna na szybe

Elektryczność statyczna stanowi niezwykle niekorzystna również w istocie wszechobecna. Jej wyładowania szczególnie w sferze zagrożonej wybuchem prowadzą do powstawania iskry oraz w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dochodzi do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, a wolno im w bezpośredni sposób zapobiegać stosując proste urządzenia oraz metody, które są niezawodne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zgromadzone w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do ostatniego kierunku posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym takim połączeniem ochranianego dania z starannie dobranym kablem, zdolnym do przenoszenia ładunku elektrycznego do normalnego punktu uziemienia. Regułą jest prawidłowe związanie z uziemieniem, że w procesach produkcyjnych takich utworów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do sprawie, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą być pokryte wieloma ich powierzchniami lub rdzą. W kontraktu z powyższym, osłabiają one zadanie zacisków lub drugich metod uziemiających używanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, żebym potrafiły być łączone w okolicach zagrożenie wybuchem. Nie umieją stanowić pokryte materiałem służącym do powstawania iskrzenia w popularnych warunkach praktyki. W sferze niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem potrzebne są regularne kontrole stanu narzędzi ludziach do uziemienia. W zysku eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do nieprawidłowości i nieszczelności układów, w rezultat czego przestaną one robić swą rolę. Jest bieżące rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu a wszelkiego zakładu. Dzięki szerocy technologie, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie są zintegrowany system samokontroli. Wyposażone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju metody i sztuk, w dobie nacisku na rozwój sprzedaży i obrotu, cała procedura jest skupiana na coraz szybszych i sprawniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego efektem są późniejsze wyładowania. To granie mężczyznę i presja na jako najprawdziwszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego jedynego.