Oswietlenie awaryjne w halach przemyslowych

Każdy budynek oraz jego usytuowanie, zgodnie z Prawem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, koniecznie musi posiadać instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie zaczynane jest w domkach na wypadek nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, czy niezwykłych zdarzeń losowych. W relacji od źródeł zasilania oświetlenie to dajemy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom mieszkającym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w jakim dołączyło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia wprowadzane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać niezbędne normy, aby ich wykonania odnosiło pożądany efekt. Oprawy takich źródeł światła wytwarzane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Czas pracy takiego źródła światła zależy od elementu jaki zastał zainstalowany i zawiera się w przedziale od 1 do 3 godzin. Nowym rozwiązaniem może żyć wykonanie oprawy rastrowej stworzonej z blachy i tworzonej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, natomiast ich paraboliczny kształt zapewnia odpowiednie oświetlenie. W miejscach o dużej kubaturze, podwyższonej wilgoci również większym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, zaczynane są oprawy świetlówkowe. Ich korzyścią stanowi zdrowsza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a ponadto nowe techniki sprawiają, że wzrastają wymagania stosujące się zarówno do modułów świetlnych. To trwało się powodem coraz szerszego zastosowania takich akcesoriów jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, jest nie tylko energooszczędne, a również bardziej pożyteczne i korzysta dłużysz okres gwarancyjny na ich proste działanie. Pełni ono każde kryterium oraz liczenia klientów, którzy dbają o odpowiednie wyposażenie budynku, zgodne z własnymi normami.