Planeta ziemia wydawnictwo olesiejuk

http://www.comarch-polkas.pl/2018/07/20/kolejne-nowosci-tym-razem-comarch-wms/

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi żyć modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana jest w sytuacji, jeżeli nie żyją w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje dawanie w niej wszystkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy grają w niej czynniki w form gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem podejmuje się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w której stale pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a kiedy jest - rozwija się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie daje w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - płaci się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.