Pojecie standardow bezpieczenstwa teleinformatycznego

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, które muszą spełnić produkty przydatne w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia stworzone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodę z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą wskazówkę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego towaru dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w przemyśle. Głównie są do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć ponad zawarte będące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i kłaść na wagę jego szansie gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.