Pospiech zbigniew

Comarch business intelligence

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Gdy na własnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów przyjmuje się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest dokładnie woda. Jednakże nie w jakimś przykładzie można się nią podawać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród obecnego, że wolno ją kojarzyć tylko w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie ważna spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest niezawodnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przynoszeniu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę dopasowuje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Również w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W zakresie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.