Program komputerowy o wartosci ponizej 3500

Informatyka oraz programy komputerowe są stałym elementem współczesnej pracy. Zacząwszy z komputerów, wyposażonych chociaż w plan operacyjny i najczęściej dodawany do nich pakiet biurowy, po długie korporacyjne programy łączące placówki na całkowitym świecie. Taki program najczęściej wyraża się jako zintegrowany system zarządzania.

Taki plan uznaje za zadanie pomóc w koordynowaniu żyć ludzi, a czasem całych placówek, rozmieszczonych na całkowitym świecie i dokonujących w ramach samej firmy. Obecnie ciężko sobie wyobrazić nawet firmę średnich rozmiarów, w której zintegrowany system wydawania nie istnieje.System zarządzania może posiadać się wieloma dziedzinami. Widać wówczas istnieć program zarządzania jakością, który ułatwia sprawować pieczę nad procesami produkcyjnymi. System taki potrafi wskazać, że proces techniczny jest niebezpieczny, chociaż zawiera się w zadanych przez inżyniera parametrach. Pozwoli to na redukcję odpadu z grupie produkcyjnej, a co wewnątrz tym chodzi na realizację zamówień w terminie, obniżenie nakładu pracy ludzkiej, energii zużywanej przez maszyny i media technologiczne.Ciężko sobie również obecnie wyobrazić logistykę, w jakiej zintegrowany system nie istnieje. Kurierzy już na wielką gamę wykorzystują takie oprogramowania. Dzięki temu oczywiście do jakiego auta najlepiej zapakować daną paczkę, tak aby jak najszybciej przybyła do odbiorcy, a ewentualne opóźnienia mogą stanowić lekko korygowane. Jeśli kurierowi zintegrowany system ogromnie pomaga, to chętnie sobie wyobrazić jak by wyglądała globalna logistyka towarów (gdzie przesyłki to wszystkie kontenery lub statki, gdyby system wydawania nie wspierał człowieka w jego działalności.Zintegrowany system zarządzania poza wspomnianą wysoko marką i logistyką, wspiera prawie dowolna formę działalności biznesowej. Finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, internet, transport publiczny, ratownictwo medyczne i masa różnych powierzchni nie działało żeby tak łatwo jak obecnie, żebym nie zintegrowany system.