Rodzaje gasnic pdf

http://erp.polkas.pl/informatyk-wdrozeniowiec-systemow-klasy-erp/

Pożary, które stają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w pomieszczeniach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć miejsca szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie prawdopodobnie być zastosowana, ze powodu na jej daleko niski ciężar właściwy, co przekłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest trochę dobre i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których uzyskuje się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy stosuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w produkcie kontaktu z wodą.

Para wodna pewno być jednocześnie używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym dużo pomocne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w charakterze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko dużo funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która zapewniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.