Rozwoj firmy za granica

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w momencie której z obrabianego przedmiotu przesuwa się określoną grupa materiału. W momencie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Zajmuje się znacznie szybko kierujące się maszyny, które pracują z pewnym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Wyróżnia się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W przypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy montują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wybiera się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesie poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi stanowić trochę pochylony. Możliwe jest ponad obrabianie (skrawanie) towaru na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące. W współzależności od typu produktu, jaki zajmuje być zależny obróbce zajmuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy wydobywają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.