Spalanie kalorii na biezni

Zapłodnienie pozaustrojowe to technika wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka innych sposobów, które działają się na okresie komórkowym. Dopasowuje się je w momencie, gdy inne metody działania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Istnieje wówczas sezon łaciński. Badania różni się na dwa typy. In vivo to poczucia, które kończą się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu żywego. In vitro to zdarzenia poza organizmem żywym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro liczy na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W ostatnim planu wymienia się jej hormony, które kierują procesem owulacji, a potem pobiera komórki jajowe i układa je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces kończy się w warunkach laboratoryjnych. W terminie, gdy zapłodniona komórka zaczyna się dzielić, zarodek dostarczany jest do systemu kobiety, żeby mogło osiągnąć do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która już dużo przechodzi w technologia prosty. W technologii IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na specjalnej szalce, na której wybierają się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Dopasowują się one ze sobą w procesu 24 godzin dając kilka zarodków. W ostatnim punktu wytwarza się im warunki zbliżone do tych jakie są w ludzkiego organizmu. Metoda obecna istnieje znacznie obfita i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo metoda ta dedykowana była dla dziewczyn z uszkodzonymi jajowodami. Obecnie tych poleceń jest daleko i obejmują również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle prezentuje się z czterech etapów. Są wówczas stymulacja hormonalna jajników (w punkcie produkcji większej ilości komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja startu w gronie matki.