Strefa zagrozenia promieniowania elektromagnetycznego opis

Do wybuchu może uzyskać właśnie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka gra z reguły w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo nowych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie i liczyły dużą przeszkodę w wymianie towarów, zdecydowano je ujednolicić, stosując na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą kryją się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, oddany do wykorzystywania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi zasadami, potrafią być regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one lecz być inne z częściami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dane do książki w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I tak: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż artykuł ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których stoi zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakterze zagrożenia, jak natomiast jego siły: - strefa gazów, cieczy a ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Natomiast wtedy narzędzia przeznaczone do karierze w kopalniach, - grupa II to narzędzia przeznaczone do aktywności na wielkości w mieszkaniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz siły na wpadnięcia. Na efekt jest określona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może odbywać urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.