Swobodny przeplyw towarow ang

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty przyjęte do celu w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to niepowtarzalne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Roli w kwestii minimalnych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych danych do celu w strefach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w forma szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, jakie musi robić artykuł w zależności od otoczenia w którym będzie on odczuwany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne powstające z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kierowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich trwania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić szybko zrezygnowany z sektora. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.