Tlumacz na androida

Wpływania to dawanie znaczenia pomiędzy dwoma językami. Można je rozbić na pisemne oraz ustne. Tłumaczenia pisemne odnoszą się przede każdym do przekazywania treści tekstu, jaki jest stworzony. Czasem także przekonuje się teksty przekazane za pomocą głosu czy wizualnie. Taki rodzaj przekładu jest rozciągnięty w porządku dodatkowo mocna wziąć  różnych usługi jak np. słownik. Rozumienia te ujmują się olbrzymią dokładnością i dużo silną formą.

Tłumaczenia ustne są tu a już, na bieżąco, z ostatnimi osobami i w trakcie danych wydarzeń. Tłumacząc zawsze w takiej sytuacji, należy sprawiać więc ze zrozumieniem treści. Przekład ustny można podzielić na na symultaniczny i konsekutywny. Te główne to tłumaczenia równoczesne, czyli takie, że pracują się w ścisłej kabinie, przez która widać przemawiającego. Urządzenie więc nie przepuszcza żadnych odgłosów. Nie liczy ponad bliskiego związku z tłumaczem. Nie ważna też poprosić o powtórzenie komunikatu. Tłumacz symultaniczny musi pamiętać silny refleks również żyć odporny na stres. Do drugiej grup należą tłumaczenia konsekutywne czyli polegają na tym, że tłumacz czeka, aż prelegent skończy swoje działanie. W trakcie wystąpienia uważnie słucha swego rozmówcy, często i sporządza notatki. Po wyjściu, albo w czasie przestrzenie w przemowie, tłumacz odtwarza mowę w stylu pożądanym. Tłumaczenie konsekutywne sprowadza się do selekcji najistotniejszych informacji i przeznaczenia podstawy danego stanowiska. Tłumaczenia takie ćwiczone są przeważnie podczas publicznych wystąpień polityków, Obecnie tłumaczenia konsekutywne zastępuje się często tłumaczeniami symultanicznymi. Dobrze przygotowany tłumacz konsekutywny jest w stopniu odtworzyć dziesięciominutowe przemówienie, bez przerwy. Tłumacze często sięgają specjalny system notatek, zakładający się ze osobnych symboli oznaczających słowa- klucze oraz znaków spójności, akcentowania czy przeczenia. Niestety jest ważne zapamiętanie poszczególnych wyrazów, ale szczegółowej informacji. Pozwalają one po odtworzyć ciąg myślowy mówcy. Wyróżniamy także tłumaczenia szeptane, liaison, a vista, a też tłumaczenia ustne prawne lub sądowe. Do kategorii specjalnych tłumaczeń można zaliczyć migowe, medyczne, fokusowe ustne dla służb publicznych, ustne towarzyszące. Tłumaczenia konsekutywne są bardzo poważną pracą, która wymaga doskonałej znajomości języka oraz odpowiedniego przygotowania. Przed rozpoczęciem działalności, tłumacz powinien dostać niezbędne materiały dotyczące dziedziny tłumaczenia.