Uziemienie a przewod ochronny

Zadanie uziemienia elektrostatycznego liczy na zminimalizowaniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na wynik przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej rzuca się go w zakresie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne że liczyć nową postać. Najłatwiejsze oraz kilka skomplikowane modele odkładają się z zacisku uziemiającego oraz z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w układ ochron stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie stało w dobry sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są przydatne w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efektu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania pewno żyć również mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozliczanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W skutku swego i nagłego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie wyczuwalny w budów iskry. Brak kontroli nad rozładowaniem iskrowym może skutkować zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.