Uziemienie e

comarch altum demo

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w sporym stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu różnego typu substancji palnych w produktu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może zrobić zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tym jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Aby istniałoby wtedy dodatkowe przewożone konstrukcje powinny pamiętać odpowiednie uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia układają się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody wykorzystywane w uziemieniu cechują się niską opornością elektryczną i niezwykle dużą siłą na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej złożone uziemienie posiadające system ochron, który zezwala na transport lub dozowanie produktu chociaż w momencie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Zastanawiasz się z pewnością kiedy podaje się tego rodzaju uziemienia? Najczęściej bierze się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek też na przykład elementów instalacji procesowych. Do tworzenia zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W okresie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i kładzie się w tle substancji łatwopalnych, wchodzi do powstawania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niewątpliwie mocny zacisk oraz tak dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do celu uziemienia. Kluczowe jest wówczas, że przydatne w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo restrykcyjne wytyczne, skierowane na możliwości testów. Obecnie najlepsze wyniki przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.