Wypadki w przemysle

W punktach przemysłowych, zwłaszcza tych związanych z dziedziną chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią zamknąć się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a dodatkowo środowiska. Z wielu statystyk wynika, iż najpoważniejszy problem żyje w błędzie dobrych systemów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy teraz od polecania tym składnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem dopasowuje się różne metody, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Istnieją zatem technologii porównawcze z innymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i różni się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie przykłada to pewnie, że ważna nie brać pod uwagę zagrożeń o niższym poziomie konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno być pewnymi zawodowcami. Nie wolno pomijać tego aspektu przy byciu i uzupełnianiu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje obiektu w stosownych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej kwot i marek sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w obiekcie minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to właśnie połowa z tego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na efekt reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów poświęconych na plany rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i pytanie o jego pewną jakość powinny wynosić same z ważniejszych składników zarządzania każdego obiektu.