Wyposazenie restauracji sushi

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego podejścia jest dokumentem, którego priorytetowym końcem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w kierunku systemów ochronnych i urządzeń, które używane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania współpracy z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną pracę w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprace z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, że materiał jest podobny z wartością to domyśla się jego współpracę z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych podawanych w okolicach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi pamiętać o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia i systemy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a systemy ochronne powinny istnieć rzeczywiście skonstruowane, aby jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być układane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą pracować bezpiecznie i razem z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały używane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi i treścią nie mogą występować żadne reakcje, które mogłyby stworzyć potencjalny wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne nie mogą spowodować zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w zysku ich wpływania nie powstaną zbyt wysokie temperatury i promieniowanie. Nie mogą mieć zagrożeń elektrycznych oraz nie mogą robić sytuacji niebezpiecznych.