Zagrozenie pozarowe ludzi

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej daje się go w obrębie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

erp serwis

Uziemienie elektrostatyczne że tworzyć różną formę. Najprostsze oraz najmniej skomplikowane modele łączą się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej mocne i rozbudowane technologicznie są wyposazone w porządek ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie stało w harmonijny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są dawane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W efekcie napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania może istnieć i mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dawanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W skutku naturalnego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, jaki będzie dostrzegalny w struktur iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może sprawiać zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub duży wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.