Zamki przeciwwybuchowe

tworzenie stron internetowych kraków

Zakłady przemysłowe i ekonomiczne mogą być okresem bardzo poważnym miejscem. Może zajść w nich do pożaru, wycieku groźnych substancji lub wybuchów.
Wybuchy są szczególnie niebezpieczne, ponieważ zachodzi w ich trakcie nagłe wyzwolenie sporych liczbie energii. Pożar potrafi dość długo się uczyć i pozostać w godzinę opanowanym, wyciek można neutralizować tamami i sorbentami, natomiast wybuch w trakcie zajścia automatycznie potrafi zabrać życie oraz zdrowie ludzkie. Istnieje zatem sensem, dla którego wybuchom należy unikać z wyprzedzeniem.

 

Aby wybuchł mógł nastąpić muszą stać spełnione dwa główne warunki:
1) musi wystąpić mieszanina wybuchowa (w sklepach produkcyjnych głównie gazowa),
2) pragnie być inicjator wybuchu (iskra, płomień, wyładowanie elektryczne, lub gorące źródło światła).

By nie przybyło do stworzenia mieszaniny wybuchowej, powinniśmy zamontować czujniki wykrywające niebezpieczne gazy. Jeśli jednak, okazało żeby się, że czujniki zawiodły i mieszanina wybuchowa już powstała, należało by zadbać o uniemożliwienie zajścia wybuchu. Ponieważ biznesy są najczęściej oświetlone dwadzieścia cztery godziny na dobę, źródło oświetlenia jest najczęstszym inicjatorem wybuchu.
Oprawa ab 50 zaprojektowana przez firmę WOLF stanowi ogromnym rozwiązaniem w takich wypadkach. Istnieje wtedy styl oprawy zawieszonej, która wykona stanowi w technologii przeciwwybuchowej. Oprawa ab 50 jest adresowana dla żarowych oraz wysokoprężnych wyładowczych źródeł światła. Oprawa jest skonstruowana zgodnie z zastrzeżeniami dyrektywy ATEX (94/9/WE).
Firma WOLF jest sprawdzonym dostawcą przeciwwybuchowych opraw świetlnych. Zaufanie zdobyła wśród najliczniejszych korporacji, dzięki marce oraz niezawodności. Spokojnie można zobaczyć, że stosując wyroby firmy WOLF takie jak oprawa ab 50, zyskujemy na bezpieczeństwie, prestiżu i spokoju ducha własnym i pracowników.