Zanieczyszczenia powietrza choroby ukladu oddechowego

Z zanieczyszczeniem powietrza mamy do robienia na co dzień. Normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ściśle określają jakie stężenie szkodliwych substancji w sferze jest właściwe, żebym stanowiło ostatnie miłe dla polskiego zdrowia, a także nie było szkodliwego nacisku na glebę i wody gruntowe. Głównym sprawcą powstawania niekorzystnego składu atmosfery jest pracownik, rozwój cywilizacji i przemysłu.

Niezwykle ważne miejsce dla bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzkiego ma skład atmosfery w różnorodnego typu zakładach produkcyjnych. Dyrektywa ATEX działająca w krajach członkowskich Unii Europejskiej i zarządzająca normy zapewniające bezpieczeństwo warunków książki w treści zagrożonej wybuchem, nakłada na pracodawców szereg obowiązków mających wykluczyć ryzyko eksplozji. Drinkiem z głównych warunków jest wręczenie prawidłowej wentylacji i chronienie układaniu się szkodliwych substancji w powietrzu narażonym na wstęp z możliwym źródłem zapłonu. Przedsiębiorca jest dwie możliwości: musi zapobiegać umieszczaniu się w mieszkaniach szkodliwych substancji, takich jak pyły, gazy, mgły i opary, które w powiązaniu z powietrzem są wybuchową mieszankę. Druga wersję to wyeliminowanie ryzyka zapłonu, lecz biorąc pod opiekę, że wszędzie przychodzi do stworzenia wszechobecnej energii elektrostatycznej i do jej wyładowań - idealne rozwiązanie wydaje się prostsze. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzi ta technologia. Industrial dust collectors, to zespół odpylania, który jest samą spośród najbardziej głośnych a powszechnie wykorzystywanych metod oczyszczania powietrza. Stosowane w ostatnim punktu odpylacze przemysłowe dzielimy na jałowe oraz mokre. Zawierając się na ich systemach działania, możemy wyodrębnić urządzenia takie jak: - komory osadcze (mają z siły grawitacji), - odpylacze suche elektrostatyczne (korzystają energii elektrostatycznej), - cyklony (wykorzystują siłę odśrodkową), - odpylacze filtracyjne (wykorzystują różnego rodzaju filtry). Mokre odpylacze przemysłowe działanie bazują na procesach płukania. Są toż różnego sposobu płuczki: - z wypełnieniem, - bez wypełnienia, - pianowe, - z przepływem gazu przez zamknięcie wodne. Szereg dostępnych metod filtracji powietrza umożliwia dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi zarówno w przemyśle, kiedy dodatkowo w utrzymaniu codziennym.