Zawod tlumacz wymagania

Chyba najbardziej powszechnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza istnieje wtedy, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co stanowi przekład procesem jasnym i nieomal automatycznym. Niestety, realia ukazują się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w szansy, jak też częstokroć jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i systemów użycia obu języków. Wielu młodych w własnych zawodzie tłumaczy wychodzi z błędnego założenia, iż ich działalność uznawana jest do grupy nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że są ścisłe kontakty między określonymi wyrazami i ruchami w oryginalnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, że są niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza zupełnie nie polega jedynie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy zastosowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do wykonywania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów ciągle jest unowocześniania i implementowane są nowe rozwiązania, to wpływanie maszynowe jeszcze nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie wykorzystywane jest specjalne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które pomaga proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O praktyków w wysokich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż oddawanie to stanowisko skomplikowane, które żąda od autora przekładu wielkiej wiedzy, wielkiego zaangażowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które również komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które natrafia tłumacz angielskiego przyznaje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i ostatniego w charakterach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy czerpiące z pozostałych języków brzmią prawie jednakowo, tylko ich zadania składają się zupełnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, lecz również pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.