Zawor bezpieczenstwa lodz

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zabezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu też jego odpowiednią ilość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), a istnieje więcej uzależnione od jego parametrów oraz sposobie zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest ściśle skorelowana z wymaganą przepustowością, która oznacza ilość strumienia płynu, który musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.
Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest warta narzędzi i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, jakie potrafi spowodować do właściwych uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania za wielkich ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów
Zawory bezpieczeństwa ze względu na droga działania, można rozdzielić na dwa rodzaje:

 

Zawory niskociśnieniowe – traktowane jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
Zawory wysokociśnieniowe – w konstrukcjach tej liczbie wyróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;

 

zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do centrum zaworu wywierana jest poprzez ciężar,
zawory sprężynowe – nacisk na grzybek przeprowadzany jest przez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W relacje od typu konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić więcej na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar dany jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w istoty grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości reagującej na towar i siły parcia wody czy powietrza funkcjonującej na grzybek. Oraz w zaworach dźwigniowych ciężarek spotyka się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu jest po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.